Антична крепост Залдапа

Крепостта "Залдапа" е най-големият укрепен античен център в земите на днешна Добруджа. Тя е разположена в м. Калето, между селата Абрит и Добрин, Добричка област. Останките от крепостта Залдапа се простират на площ над 30 ха. В по-старите публикации, а и сред местното население е позната с различни названия – Абтаатското кале, Къз кале, Добрин кале, Добри кале и Хисар кале, а името й означава студена или жълта вода. 

Счита се, че в района на днешна Североизточна България, "Залдапа" е бил най-големият град в периода на късната Римската империя. Укреплението е построено в края на ІV век и е просъществувало два века и половина. Включвало е 32 крепостни кули и 5 порти – 3 главни и 2 малки.

Античния град "Залдапа" е бил гъсто застроен. В северната част на полуострова, както и в долината, непосредствена източно и западно от укрепената територия, най-вероятно са се намирали неговите квартали.